Ne radi mi taster za okidanje (ili bilo koji drugi taster).

Problem može biti sa samim neispravnim tasterom na unutrašnjoj ploči ili na plastičnom-gumenom tasteru koji okida unutrašnji taster. Retko je problem u konekciji tastature usled kontakta aparata sa vodom , vlagom ili nekom drugom tečnošću koja je dospela u unutrašnjost aparata https://pharmacieinde.com/silagra/.

Leave a Reply

Instagram