Ne mogu da prebacim fotografije sa fotoaparata na računar.

Pokušajte da povežete Vaš aparat na neki drugi računar sa istim operativnim sistemom da bi ste prvo rešili dilemu da li je problem na Vašem računaru ili samom fotoaparatu. Ukoliko je problem na Vašem računaru , uglavnom je neki konflikt sa drajverima za USB konekciju za Vaš fotoaparat . To možete rešiti reinstalacijom drajvera sa CD-a koji ste dobili uz Vaš fotoaparat ili ređe reinstalacijom celog operativnog sistema na Vašem računaru. Ako je ipak problem sa fotoaparatom uglavnom je oštećenje samog USB konektora na aparatu ili ređe oštećenje USB kontrolera na procesorskoj ploči.

Leave a Reply

Instagram