Aparat mi je upao u vodu (slatku, slanu)?

Ovaj problem se uglavnom završava tako što se konstatuje neisplativost popravke aparata , ali dešava se da voda nije doprela do vitalnih delova aparata pa uspemo da spasemo sam aparat . Kod ovakvih slučajeva najbolje je da donesete Vaš fotoaparat na besplatan pregled .

Leave a Reply

Instagram