Servis kamera

Na kamerama vršimo servis :

– popravka mehanike kasetnog ili servis DVD mehanizma
– popravka objektiva
– servis blende u objektivu
– servis iris modula u objektivu
– popravka fokus ili servis sekcije za zumiranje
– servis servo elektronike
– popravka kepsten ili servis drajv motora na mini DV kasetnim mehanizmima
– servis fleksibilnih konekcija na mini DV kasetnim mehanizmima
– popravka slajd mehanizma i servis zatezača video trake na mini DV kasetnim mehanizmima
– servis i zamenu CCD senzora
– servis i zamenu LCD ekrana i fleksibilnih konekcija
– popravka matičnih ploča, servis napajanja i servis USB,DVI ili HDMI konektora
– popravka elektronike kola za punjenje baterije
– servis i zamenu oštećenih tastera i preklopnika

Facebook794
Facebook
Instagram279