Na displeju se vide samo neke ljubičaste i narandžaste boje.

Najčešći problem je neispravnost CCD senzora u sistemu objektiva , a ređe CCD drajversko kolo na procesorskoj ploči . Cena i rok zamene CCD senzora zavisi od modela fotoaparata. Ovi kvarovi su najčešći kod modela Canon Powershot A300, A310, A60, A70, A75, A80, A85, A95, S60, Fujifilm S8000, S7000, S602, Samsung NV20, NV15, Olympus FE20, FE280, FE320, FE330, FE340, FE360, FE370, C25, X15, C520, X820, C540, X835, C545, X845, C560, X855, C570, X875, C575, X880, u820, u830, u840, SP560 newzpharmacy.com indegenerique.be.

Leave a Reply

Instagram