Kada slikam na displeju se vide slike sa belim linijama?

Ovaj problem se javlja iz istog razloga kao i kad su fotografjie bele (blede).

Comment on this FAQ

Instagram