Kada slikam na displeju se vide slike sa belim linijama?

Ovaj problem se javlja iz istog razloga kao i kad su fotografjie bele (blede).

Leave a Reply

Instagram