Slike su mutne.

Najčešći problem je kvar na fokus sekciji u objektivu, motoru ili reduktoru, a postoji i verovatnoća da je dislocirano neko od sočiva u sistemu objektiva. Ovakvi kvarovi najčešće nastaju usled udarca, pada ili peska koji je ušao u sistem objektiva.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook794
Facebook
Instagram279