Ne radi mi blic na aparatu.

Blic uglavnom strada prilikom udarca aparata kada se polomi blic lampa, ili prilikom preopterećenja kada strada kolo za okidanje strob lampe. Dešava se da se ošteti i samo kolo za punjenje ili napajanje blica a ima slučajeva da otkaže i kontrola blica koja dolazi iz samog procesora.

Leave a Reply

Instagram