Da li dajete neku garanciju na popravke i zamenjene delove?

Naravno, na sve popravke imate pravo reklamacije u trajanju od šest meseci od momenta kada je aparat izdat sa servisa. Jedini uslov je da u tom periodu kvar nije nastao usled nemara vlasnika ili fizičkog oštećenja, udarca, peska, vode i slično.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook794
Facebook
Instagram279