Aparat je ispao i objektiv ne može da se uvuče ( ili se iskrivio). Da li radite takve popravke i koja je cena?

Radimo popravke objektiva koje uključuju i kompletan servis i proveru svih mehaničkih i elektronskih delova objektiva, kao i čišćenje sočiva, podmazivanje i podešavanje autofokusa.

Comment on this FAQ

Instagram