Na displeju se pojavljuje poruka Error 99 ?

Ova greška se javlja kod Canon DSLR fotoaparata. Pokušajte da skinete objektiv sa tela i da napravite fotografiju bez objektiva. Ukoliko fotoaparat normalno napravi belu fotografiju onda najverovatnije postoji problem sa objektivom koji je prethodno bio na telu, najčešće zbog neispravne blende ili stabilizatora slike ukoliko postoji na objektivu suivant. Ukoliko se greška pojavi i bez objektiva zakačenog na telo , najverovatnije postoji problem sa zavesicama ili sistemom ogledala na telu fotoaparata ed-hrvatski.com polska-ed.com. Takvi problemi se javljaju usled dotrajalosti plastičnih mehaničkih delova koje je potrebno zameniti.

Leave a Reply

Instagram