Na displeju se javlja greška "Press shutter release button again" ?

Poruka je vezana za greške na Nikon DSLR fotoaparatima najčešće kada postoji problem sa neispravnim zavesicama ili sistemom ogledala, motorima ,oštećemim plastičnim delovima koje je potrebno zameniti.

Comment on this FAQ

Instagram