Na displeju se javlja greška "Press shutter release button again" ?

Poruka je vezana za greške na Nikon DSLR fotoaparatima najčešće kada postoji problem sa neispravnim zavesicama ili sistemom ogledala, motorima ,oštećemim plastičnim delovima koje je potrebno zameniti.

Leave a Reply

Instagram