Na displeju mi se pojavljuje poruka "file error", "no image", "card locked", "no memory card"

Ovakvi problemi se načešće javljaju usled loše ili nikakve konunikacije procesora sa eksternom memorijskom karticom. To se dešava usled oštećenja slota za memorijsku karticu ili neispravnosti same memorijske kartice. Pre dolaska na servis , pokušajte da ponovo izvadite i ubacite memorijsku karticu u aparat. Ukoliko ponovo aparat prijavljuje grešku , pokušajte da formatirate karticu na računaru preko čitača kartica. Pokušajte i sa drugom memorijskom karticom , a ako se greška ponovi , donesite Vaš aparat na besplatan pregled . Retko se dešava i oštećenje na samoj procesorskoj ploči.

Leave a Reply

Instagram