Koliko vremena imam da preuzmem aparat pre nego što ga rashodujete?

Ukoliko ne dođete po svoj aparat u roku od 30 dana od dana obaveštenja o urađenoj popravci ili ukoliko odustanete od popravke ,prvo ćete ponovo biti obavešteni telefonom i ukoliko ne dođete 7 dana po ponovnom obaveštenju po svoj aparat, BeoDigital će smatrati da ste odustali od Vašeg aparata i zadržati pravo da Vaš aparat potpuno rashoduje.

Leave a Reply

Instagram