Kad slikam ne vidim šta sam fotografisao/la (taman displej) .Tek posle kad hoću da pregledam fotografije vidim šta sam slikao-la.

Ova greška je vezana najčešće za probleme sa objektivom fotoaparata , neispravim fokusom , stabilizatorom slike ili blendom uglavnom usled udarca ili dotrajalosti određenih delova koje je potrebno zameniti.

Leave a Reply

Instagram