Da li vršite otkup aparat?

Ne vršimo otkup aparata.

Comment on this FAQ

Instagram