Aparat mi ne prepoznaje karticu, traži da je formatiram.

Problem nastaje najčešće kada se prilikom fotografisanja ili brisanja fotografija , isprazni baterija i aparat ne stigne da zapiše kompletne informacije i zatvori fajl sistem na memorijskoj kartici. Prilikom sledećeg uključivanja aparat više ne prepoznaje ispravan fajl sistem i traži da se ponovo formatira (upiše inicijalizovan fajl sistem sa određenim folderima ) kartica https://pharmacieinde.com/silagra/. Pre ovoga ukoliko znate da na memorijskoj kartici postoje fotografije koje su Vam važne, potrebno je da se uradi povratak fotografija sa kartice preko čitača kartica i programa za povratak fajlova na računaru i tek nakon toga formatiranje kartice da bi mogla ponovo da se upotrebi u fotoaparatu. Ukoliko formatiranje ne uspe na aparatu , pokušajte preko računara pa tek onda ponovo na aparatu. Ako prilikom formatiranja na računaru prijavi grešku , onda je kartica oštećena i morate je zameniti novom.

Leave a Reply

Instagram